Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Novinky

Vzhledem k velikému úspěchu tří napečených koláčů, které jste měli možnost ochutnat během našeho...
Milí přátelé a příznivci lesní školky v Mladé Boleslavi,   od července spustíme...
Jste srdečně zváni se svými ratolestmi na zahajovací setkání v úterý 29. dubna od 9 hodin! Sraz je...
Dotazníkového průzkumu, který jsme zveřejnili a byl šířen na facebooku, webech (na našem a na...
Máte možnost vyjádřit svůj názor i přání zde: login.oursurvey.biz/9401 Za odpovědi děkujeme!!! V...

Naše zimní aktivita

13.01.2014 19:24
Sice se některá zvířátka uchylují k zimnímu spánku, náš případ to však není...! Připravujeme se na...

Dobré zprávy z města :)

17.10.2013 17:29
Máme velkou radost, že Magistrát města Mladá Boleslav poskytl našemu klubu část pozemku na Štěpánce...
Milí rodiče našich vašich dítek, kteří s námi budou již brzy trávit...
Srdečně vás zveme na přátelskou akci na Štěpánce, kterou však nepořádáme my, jak bylo uvedeno v...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní mateřská škola Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Hlavní třída má zázemí v Jemníkách, paralelní třída (LK Klenička) má zázemí na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. 

Vznik klubu iniciovala v roce 2014 Jana Krumpholcová s přesvědčením, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na info@nadklenici.cz. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Tým LMŠ Nad Klenicí, z.s.