Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Novinky

Nástup do hromadného vzdělávacího zařízení je jednou z nejzásadnějších...
Srdečně zveme zájemce i zvědavce na společně prožitý den! :) Čeká vás poznání nového...

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:15
Webové stránky slouží pouze jako zdroj základních informací o našem spolku, veškerou...
Lesní školka Nad Klenicí nepořádá zápisy pro nováčky, ale je možné hlásit se průběžně během roku na...

Výlet do Vinařic

11.05.2016 20:39
Do Vinařic za zvířátky a přechod Chlumu Na dnešní den jsme měli domluvenou návštěvu...
Lesní školka se vypravila do Dobrovického muzea na výstavu ŠILI ŠEVCI, ŠILI BOTY, spojenou...
Vážení zájemci o docházku do lesní školky Nad Klenicí,  zašlete nám mail a rádi vám pošleme...
Aktivní letní program v lesní školce Nad Klenicí Červenec – srpen 2015 Naše lesní školka...
Děkujeme deníku za zájem o naši...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní mateřská škola Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Hlavní třída má zázemí v Jemníkách, paralelní třída (LK Klenička) má zázemí na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. 

Vznik klubu iniciovala v roce 2014 Jana Krumpholcová s přesvědčením, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na info@nadklenici.cz. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Tým LMŠ Nad Klenicí, z.s.