Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

+420 728 229 188
email:prirodu.detem@seznam.cz

Novinky

Pořádáme LETNÍ SLAVNOST na tajném místě! :)   Sraz je v pátek 22. srpna v 16 hodin u...
Již příští týden, tj. 30.7. - 1.8. se zúčastníme letní školy, pořádané Asociací lesních mateřských...
Pro zájemce o docházku do lesní školky o prázdninách či od září 2014 se koná schůzka tento čtvrtek...
Vážení rodiče, pokud chcete umístit své předškolní dítě do naší školky třeba jen na část letních...
Léto se blíží a my se začínáme těšit i připravovat na děti, které k nám přes prázdniny zavítají. V...
Vzhledem k velikému úspěchu tří napečených koláčů, které jste měli možnost ochutnat během našeho...
Milí přátelé a příznivci lesní školky v Mladé Boleslavi,   od července spustíme...
Jste srdečně zváni se svými ratolestmi na zahajovací setkání v úterý 29. dubna od 9 hodin! Sraz je...
Dotazníkového průzkumu, který jsme zveřejnili a byl šířen na facebooku, webech (na našem a na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní školka Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Máme zázemí v Jemníkách a pro chladnější část roku na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. Spolupracujeme také s dalšími subjekty (Junák, Ekocentrum Zahrada) a účastníme se různých programů pro školky. 

Iniciátorkou realizace klubu je Jana Krumpholcová, matka tří dětí, která je přesvědčena, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na prirodu.detem@seznam.cz. Veškeré dotazy rády zodpovíme.

Tým „Přírodu dětem“.