Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Novinky

Přání od nás

23.12.2014 16:37
25. výročí sametové revoluce a obnovení svobody v našem státě si připomeneme průvodem od divadla na...
Chladná rána oznamují blížící se podzim. V přírodě vše dozrává. Rostliny rozsévají semena, která...
Milí rodiče, ještě máte možnost přihlásit své dítě k pravidelné docházce do lesní školky!...
Pořádáme LETNÍ SLAVNOST na tajném místě! :)   Sraz je v pátek 22. srpna v 16 hodin u...
Již příští týden, tj. 30.7. - 1.8. se zúčastníme letní školy, pořádané Asociací lesních mateřských...
Pro zájemce o docházku do lesní školky o prázdninách či od září 2014 se koná schůzka tento čtvrtek...
Vážení rodiče, pokud chcete umístit své předškolní dítě do naší školky třeba jen na část letních...
Léto se blíží a my se začínáme těšit i připravovat na děti, které k nám přes prázdniny zavítají. V...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní mateřská škola Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Hlavní třída má zázemí v Jemníkách, paralelní třída (LK Klenička) má zázemí na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. 

Vznik klubu iniciovala v roce 2014 Jana Krumpholcová s přesvědčením, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na info@nadklenici.cz. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Tým LMŠ Nad Klenicí, z.s.