Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Co budeme dělat na podzim? Naše témata pro čas s dětmi ;)

09.09.2014 15:14

Chladná rána oznamují blížící se podzim. V přírodě vše dozrává. Rostliny rozsévají semena, která budou čekat na jaro. Všichni živočichové se připravují na nadcházející zimu. Někteří ptáci odlétají do teplých krajů. Stromy stahují svou sílu do kořenů a halí se do podzimního šatu. Slunce klesá, příroda tichne. 

Protože děti v naší školce tráví většinu času v přírodě, která je stálou inspirací ke zvídavým otázkám, určitě s nimi během podzimu nalezneme odpovědi nejen na ty námi naplánované. 

* Kde se bere chléb? 
* Co uzrálo na poli? 
* Co roste v sadu? 
* Jaká zelenina se sklízí na podzim? 
* Jak a proč se příroda připravuje na zimu? 
* Proč mají semena křídla a drápky? 
* Proč odlétají vlaštovky? 
* Co je rok? 

Podzim nabízí jedinečnou možnost, naučit děti rozpoznávat stromy a keře podle listů a plodů. Bude-li podzim jak se patří, ocení děti plískanice a bláto. 

K podzimu se stejně jako k ostatním ročním obdobím váže mnoho tradic a svátků. Nebude tedy chybět připomenutí svátku sv. Václava, uspořádání drakiády, oslava svátku sv. Martina a následně i svátku Všech svatých (Halloweenu) a připomenutí Dušiček. 

Září – Září jezdí na strakaté kobyle 

Témata:
* sklizeň 
* chléb 
* jabloňka 
* vlaštovky 
* semínka a plody ze zahrad 
* rytíř sv. Václav 

Říjen – Hedvika medu do řepy přimíchá 

Témata:
* řepa 
* brambory 
* cesta semen do světa 
* plody a semena stromů a rostlin 
* podzimní vítr 
* podzimní nálada 

Listopad - Na svatou Kateřinu zalez pod peřinu 

Témata: 
* svátek Všech svatých, Dušičky 
* příběh sv. Martina 
* zavírání lesa 
* šišky 
* mlha 
* zimní spáči 
* rok