Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

O lesní mateřské škole

Ceny se snažíme mít spravedlivé - aby je zvládli uhradit běžní rodiče, a zároveň musíme pokrýt nezbytné provozní náklady. Jelikož jsou ceny za docházku příznivé, prozatím nám značně pomáhají dary a materiální pomoc. Naše výdaje zahrnují: - mzdy zaměstnanců - zdravé obědy - energie (plyn, voda,...
Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Ke hře i získávání dovedností...

Etický kodex

Motto: Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem.

1. Chováme se k dítěti jako k sobě rovnému.

2. Nevedeme děti k soutěživosti, ale ke spolupráci.

3. Podporujeme vnitřní motivaci dítěte, tj. netrestáme děti a podporujeme dobré konání.

4. Emoce necháme vyplavat napovrch, nepotlačujeme je.

5. Podporujeme děti v rozvoji jejich tvořivosti.

6. Děti vedeme k ohleduplnému vztahu k přírodě a k sobě navzájem.

7. Žijeme v respektu jednotlivých ročních období.

8. Chováme se k sobě laskavě.

9. Děti nepodceňujeme, vedeme je k tomu, aby danou činnost zvládly samy.

10. Společnými rituály směřujeme k větší sounáležitosti a pospolitosti.

11. Neděláme věci, které nechceme, aby po nás děti kopírovaly.

12. Učíme se z chyb.

13. Neodsuzujeme, nemáme předsudky vůči neznámému, ale snažíme se porozumět a vcítit se.

14. Děti se spolupodílí na rozhodování, co budeme dělat.