Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Co umožňují příjmy za docházku dětí?

07.01.2018 20:01

Ceny se snažíme mít spravedlivé - aby je zvládli uhradit běžní rodiče, a zároveň musíme pokrýt nezbytné provozní náklady. Jelikož jsou ceny za docházku příznivé, prozatím nám značně pomáhají dary a materiální pomoc.

Naše výdaje zahrnují:

- mzdy zaměstnanců

- zdravé obědy

- energie (plyn, voda, elektřina)

- účetní služby

- úrazové pojištění a pojištění majetku

- nákup běžných pomůcek a vybavení (výtvarný materiál, nářadí, potřeby nutné pro provoz)

- výukové a vzdělávací pomůcky (odborné knihy, pracovní sešity, didaktické hračky)

- odborné kurzy personálu - chceme mít kvalifikovaný a spokojený personál :)