Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

O lesní mateřské škole

Ceny se snažíme mít spravedlivé - aby je zvládli uhradit běžní rodiče, a zároveň musíme pokrýt nezbytné provozní náklady. Jelikož jsou ceny za docházku příznivé, prozatím nám značně pomáhají dary a materiální pomoc. Naše výdaje zahrnují: - mzdy zaměstnanců - zdravé obědy - energie (plyn, voda,...
Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Ke hře i získávání dovedností...

CENÍK pro šk. rok 2023/24

CELODENNÍ DOCHÁZKA 7:30 - 16:00

číslo účtu: 2700485669/2010

OBĚDY JSOU V CENĚ:

 5 dní v týdnu:   7 200 Kč/měsíc                           z toho obědy 1400 Kč/měsíc
 4 dny v týdnu:  6 200 Kč/měsíc                           z toho obědy 1120 Kč/měsíc
 3 dny v týdnu:  5 200 Kč/měsíc (po, út, st)          z toho obědy  840 Kč/měsíc    
 2 dny v týdnu:  3 800 Kč/měsíc (čt, pá)               z toho obědy 560 Kč/měsíc
 

  • oběd je dodáván z jídelny Dobré poledne
  • svačiny si děti nosí z domova
  • v případě docházky kratší než 1 měsíc nebo docházky nepravidelné či nárazové je platba za jednotlivý den školky 570,- Kč (tento typ docházky je možný pouze v případě, kdy se mimořádně uvolní místo ve školce - není tedy možné umístění dítěte garantovat)
  • u pravidelné docházky (mimo pětidenní) lze řádně omluvené dny (telefonicky nejpozději do 8 hod daný den) nahradit po dohodě s koordinátorkou, a to s ohledem na volné kapacity
  • finance za nevyčerpané služby se nevracejí
  • v případě pětidenní docházky se nevychozené dny nenahrazují (pokud řádně omluvené dítě ze závažného důvodu (např. dlouhodobé nemoci) chybí více než polovinu pracovních dní v měsíci, může rodič požádat o náhradu ve výši 50% propadlé docházky)

UKÁZKOVÝ DEN

Dítě má nárok na jeden ukázkový den zdarma. V případě ukázkového dne je za dítě odpovědný zákonný zástupce dítěte a lesní školka za dítě nenese žádnou odpovědnost. Návštěvu je nutné si domluvit alespoň den předem.

Změny ceníku jsou vyhrazeny.