Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11, 293 01
Mladá Boleslav
293 01
+420 734 214 122
email: prirodu.detem@seznam.cz

O lesní mateřské škole

Ceny se snažíme mít spravedlivé - aby je zvládli uhradit běžní rodiče, a zároveň musíme pokrýt nezbytné provozní náklady. Jelikož jsou ceny za docházku příznivé, prozatím nám značně pomáhají dary a materiální pomoc. Naše výdaje zahrnují: - mzdy zaměstnanců - zdravé obědy - energie (plyn, voda,...
Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Ke hře i získávání dovedností...

CENÍK

CELODENNÍ DOCHÁZKA 7:30 - 16:30

 5 dní v týdnu:  5 500,- Kč/měsíc        
 4 dny v týdnu: 4 600,- Kč/měsíc
 3 dny v týdnu: 3 700,- Kč/měsíc
 2 dny v týdnu: 2 800,- Kč/měsíc
 1 den v týdnu: 1 900,- Kč/měsíc

 

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA 

 5 dní v týdnu:  3 500,- Kč/měsíc        
 4 dny v týdnu: 2 900,- Kč/měsíc
 3 dny v týdnu: 2 300,- Kč/měsíc
 2 dny v týdnu: 1 700,- Kč/měsíc
 1 den v týdnu: 1 100,- Kč/měsíc

 

Obědy možno dokoupit, á 50 Kč/oběd/dítě.

Svačiny (dopolední, příp. odpolední) si děti nosí z domova. Oběd je dodáván z jídelny Dobré poledne.

V případě docházky kratší než 1 měsíc nebo docházky nepravidelné či nárazové je platba za jednotlivý den školky 300,- Kč bez oběda, oběd lze zajistit - docházku je nutné domluvit předem. Tento typ docházky je možný pouze v případě, kdy se mimořádně uvolní místo ve školce - není tedy možné umístění dítěte garantovat.

U pravidelné docházky (mimo pětidenní) lze řádně omluvené dny (telefonicky nejpozději do 8 hod daný den) nahradit po dohodě s koordinátorem, a to s ohledem na volné kapacity. Finance za nevyčerpané služby se nevracejí.

V případě pětidenní docházky se nevychozené dny nenahrazují. Pokud řádně omluvené dítě ze závažného důvodu (např. dlouhodobé nemoci) chybí více než polovinu pracovních dní v měsíci, může rodič požádat o náhradu ve výši 50% propadlé docházky.

UKÁZKOVÝ DEN

Dítě má nárok na jeden ukázkový den zdarma. V případě ukázkového dne je za dítě odpovědný zákonný zástupce dítěte a lesní školka za dítě nenese žádnou odpovědnost. Návštěvu je nutné si domluvit alespoň den předem.

 

Změny ceníku jsou vyhrazeny.