Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Co je podstatou tohoto alternativního proudu předškolní výchovy?

17.07.2013 22:20

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Ke hře i získávání dovedností jim slouží to, co naleznou v přírodě. Při hře s přírodninami v členitém terénu se přirozeným způsobem rozvíjejí v sociální komunikaci a týmové spolupráci, prostorové představivosti, tvořivosti, hrubé i jemné motorice, a třeba i matematických dovednostech. Pedagogové v lesní mateřské škole děti nevedou, nemanipulují je k naplánovaným aktivitám, ale spíše nenásilným způsobem rozvíjejí to, k čemu je děti samy dovedou. Děti se také za asistence pedagoga učí řešit samy a důstojně konfliktní situace.