Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

+420 728 229 188
email:prirodu.detem@seznam.cz

Informace o náS

Ing. Alena Čepická

Ája s námi začínala školku rozjíždět, a po třetí mateřské s námi opět pokračuje od jara 2019. Kromě péče o své tři chlapce se ještě rozhodla vystudovat předškolní pedagogiku, přestože už má dostatek zkušeností, znalostí a praxe z oboru životního prostředí i s prací s dětmi v předškolním i školním věku. Na pochůzkách v přírodě se její znalosti velmi hodí, děti dokáže snadno uchvátit vyprávěním o tom, co zrovna mohou pozorovat kolem sebe. Je nejen skvělou pedagožkou, ale má dostatek pochopení pro různé temperamenty, i klučičí zájmy jsou jí blízké. Ája je mimořádně praktická a její zásoba mnoha talentů je velmi obohacující při práci v týmu.      

Michal Kolesár

Michaela Havelková, DiS.

Mgr. Veronika Kaločová

Nika je naší vzdálenou spolupracovnicí od samého počátku, kdy nám díky své tříleté zkušenosti vedoucího pedagoga LMŠ Šárynka byla nápomocna praktickými radami při zakládání školky. Příležitostně pak pro nás v průběhu let připravovala tématická divadelní představení s dílnami. V současné době se soustředí na přípravu vzdělávacího programu paralelní třídy, jejíž otevření plánujeme na září 2020. Vzhledem k její 18 leté praxi (v roli pedagoga LMŠ, výtvarného ateliéru, lesní družiny, vedoucí divadelních táborů, pořadatelky přírodních slavností) je cennou posilou našeho týmu. Při práci s dětmi využívá svých dalších zkušeností např. s artefiletikou či žonglováním a jakožto absolventka rozšířeného kurzu Respektovat a být respektován a seminářů seberozvoje a waldorfské pedagogiky naplňuje naši představu o přístupu k dětem.

Nela Kordačová

Z nadšené školkové maminky se postupně prostřednictvím výpomocí stala součástí průvodcovského týmu. V současné době absolvuje kurz pro chůvy.

Ing. Jana Krumpholcová

Zakladatelka a koordinátorka lesní školky v letech 2012 - 19, po dlouholeté práci s rodinami kolem školky a komunikaci s veřejností se věnuje osvětě a práci s lidmi na politické úrovni. 

Harmonogram

Krátký film o nás!

17.10.2018 10:58
Náš příběh najdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NI55pH-j0Kw&feature=youtu.be

Jak řešíme obědy?

03.08.2017 20:33
Již od počátku roku 2016 spolupracujeme s jídelnou Dobré poledne (dobrepoledne.cz/) a jsme velmi spokojení nejen nabídkou zdravých obědů, ale také nás těší velmi laskavý přístup manželů Hudcových. Každý den je na výběr ze dvou jídel, takže je pro nás snazší trefit se do dětských chutí. Dodavatel je...

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:09
Webové stránky Lesní školky Nad Klenicí jsou pouze informační, veškeré zprávy z výletů včetně fotografií najdete na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PriroduDetem/    

Denní harmonogram

03.06.2015 15:29
  Po - čt: 7:45                     Setkání na zastávce MHD, odjezd na Chlum 8:00 - 8:45           Povídání, ranní kruh (přivítání,...

CO U NÁS DĚTI SMÍ?

03.06.2015 15:19
·       LÉZT NA STROMY·       VÁLET SUDY·       JEZDIT PO ZADKU·       ŘÍCI, CO SE JIM NELÍBÍ·       CHODIT DO...
Program lesního klubu vychází z pěti zlatých pravidel Helle Hackmann, dánské waldorfské učitelky, která před 25 lety založila vlastní školku.1. RYTMUS: Děti jsou nejkonzervativnější bytosti na světě, proto naše setkání s dětmi probíhají podle daného a stále stejného programu. Pravidelnost,...