Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11, 293 01
Mladá Boleslav
293 01
+420 734 214 122
email: prirodu.detem@seznam.cz

Informace o náS

   

Jana Krumpholcová

 Zakladatelka, koordinátorka lesní školky a trojnásobná maminka má na starost veškerou komunikaci uvnitř i navenek komunity. Je podporou svým kolegyním, dle potřeby však i rodičům a dětem. Chápání dětských potřeb v nejútlejším věku je její hnací silou pro otevřenost, spolupráci a vzájemnému sdílení mezi laickou a odbornou veřejností.

 

 

   

Mirka Vodičková

 Dětský pedagog i zkušený terapeut pro psychicky nemocné, především však člověk plný optimismu a nekonečné energie. Je s námi od úplného počátku, takže zná všechny naše děti - již vyprovodila do školy 4 ročníky předškoláků! Je velmi empatická a citlivá, dokáže se nadchnout pro dětské nápady a taktéž ukonejšit rozháranou dětskou duši. Vycítí potřeby jednotlivých dětí a spolehlivě je naplní tím, co zrovna potřebují – hřejivou náručí, povzbuzením, ale i vlídným upozorněním na nevhodné chování. Její muzikální talent i značná zásoba básniček zpestřuje denní režim.

 

 

    

Míša Čáslavová

Pozitivní a energická výtvarnice, s pochopením pro rozličné představy dětské mysli i tajemství lidské duše, která je obdařena mimořádnou empatií s léčivými účinky. Ví, co duše i tělo potřebuje, aby získalo rovnováhu - děti dokáže přirozeně vést k odpovědnosti i sebeuvědomění. Její přátelská a milá povaha vytváří v kolektivu příjemnou atmosféru k práci i ke hraní. Svými znalostmi světa přírody dokáže ohromit a uchvátit leckoho...

 

Harmonogram

Krátký film o nás!

17.10.2018 10:58
Náš příběh najdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NI55pH-j0Kw&feature=youtu.be

Jak řešíme obědy?

03.08.2017 20:33
Již od počátku roku 2016 spolupracujeme s jídelnou Dobré poledne (dobrepoledne.cz/) a jsme velmi spokojení nejen nabídkou zdravých obědů, ale také nás těší velmi laskavý přístup manželů Hudcových. Každý den je na výběr ze dvou jídel, takže je pro nás snazší trefit se do dětských chutí. Dodavatel je...

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:09
Webové stránky Lesní školky Nad Klenicí jsou pouze informační, veškeré zprávy z výletů včetně fotografií najdete na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PriroduDetem/    

Denní harmonogram

03.06.2015 15:29
  Po - čt: 7:45                     Setkání na zastávce MHD, odjezd na Chlum 8:00 - 8:45           Povídání, ranní kruh (přivítání,...

CO U NÁS DĚTI SMÍ?

03.06.2015 15:19
·       LÉZT NA STROMY·       VÁLET SUDY·       JEZDIT PO ZADKU·       ŘÍCI, CO SE JIM NELÍBÍ·       CHODIT DO...
Program lesního klubu vychází z pěti zlatých pravidel Helle Hackmann, dánské waldorfské učitelky, která před 25 lety založila vlastní školku.1. RYTMUS: Děti jsou nejkonzervativnější bytosti na světě, proto naše setkání s dětmi probíhají podle daného a stále stejného programu. Pravidelnost,...