Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Informace o náS

Ing. Alena Čepická

Vedení školky převzala po Janě Krumpholcové na jaře 2019. Ve školce však není nováčkem. V prvním roce a půl fungování pomáhala školku v roli průvodkyně rozjíždět, aby se do ní po načerpání nových rodičovských zkušeností vrátila. Své přírodovědné vzdělání v současnosti rozšiřuje o vzdělání pedagogické. 

Michal Kolesár

Michaela Havelková, DiS.

Mgr. Veronika Kaločová

Nika je naší vzdálenou spolupracovnicí od samého počátku, kdy nám díky své tříleté zkušenosti vedoucího pedagoga LMŠ Šárynka byla nápomocna praktickými radami při zakládání školky. Příležitostně pak pro nás v průběhu let připravovala tématická divadelní představení s dílnami. V současné době je vedoucí průvodkyní naší paralelní třídy. Vzhledem k její 18 leté praxi (v roli pedagoga LMŠ, výtvarného ateliéru, lesní družiny, vedoucí divadelních táborů, pořadatelky přírodních slavností) je cennou posilou našeho týmu. Při práci s dětmi využívá svých dalších zkušeností např. s artefiletikou či žonglováním a jakožto absolventka rozšířeného kurzu Respektovat a být respektován a seminářů seberozvoje a waldorfské pedagogiky naplňuje naši představu o přístupu k dětem.

Nela Kordačová

Z nadšené školkové maminky se postupně prostřednictvím výpomocí stala součástí průvodcovského týmu. Nela je absolventkou kurzu pro chůvy a od září 2020 vede s Nikou naši paralelní třídu.

Ing. Jana Krumpholcová

Zakladatelka a koordinátorka lesní školky v letech 2012 - 19, po dlouholeté práci s rodinami kolem školky a komunikaci s veřejností se věnuje osvětě a práci s lidmi na politické úrovni. 

Harmonogram

Krátký film o nás!

17.10.2018 10:58
Náš příběh najdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NI55pH-j0Kw&feature=youtu.be

Jak řešíme obědy?

03.08.2017 20:33
Již od počátku roku 2016 spolupracujeme s jídelnou Dobré poledne (dobrepoledne.cz/) a jsme velmi spokojení nejen nabídkou zdravých obědů, ale také nás těší velmi laskavý přístup manželů Hudcových. Každý den je na výběr ze dvou jídel, takže je pro nás snazší trefit se do dětských chutí. Dodavatel je...

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:09
Webové stránky Lesní školky Nad Klenicí jsou pouze informační, veškeré zprávy z výletů včetně fotografií najdete na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PriroduDetem/    

Denní harmonogram

03.06.2015 15:29
  Po - čt: 7:45                     Setkání na zastávce MHD, odjezd na Chlum 8:00 - 8:45           Povídání, ranní kruh (přivítání,...

CO U NÁS DĚTI SMÍ?

03.06.2015 15:19
·       LÉZT NA STROMY·       VÁLET SUDY·       JEZDIT PO ZADKU·       ŘÍCI, CO SE JIM NELÍBÍ·       CHODIT DO...
Program lesního klubu vychází z pěti zlatých pravidel Helle Hackmann, dánské waldorfské učitelky, která před 25 lety založila vlastní školku.1. RYTMUS: Děti jsou nejkonzervativnější bytosti na světě, proto naše setkání s dětmi probíhají podle daného a stále stejného programu. Pravidelnost,...