Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11, 293 01
Mladá Boleslav
293 01
+420 734 214 122
email: prirodu.detem@seznam.cz

CO U NÁS DĚTI SMÍ?

03.06.2015 15:19

·       LÉZT NA STROMY

·       VÁLET SUDY

·       JEZDIT PO ZADKU

·       ŘÍCI, CO SE JIM NELÍBÍ

·       CHODIT DO KALUŽÍ

·       MÍT JINÝ NÁZOR

·       UMAZAT SI OBLEČENÍ

·       SAHAT NA DROBNOU HAVĚŤ

·       ZPÍVAT, KDYŽ OSTATNÍ NEZPÍVAJÍ

·       POVÍDAT SI S NADPŘIROZENÝMI BYTOSTMI

·       VYPRÁVĚT VTIPY, KTERÝM DOSPĚLÝ NEROZUMÍ

·       MÍT VLASTNÍ NÁPAD, CO BYCHOM MOHLI DĚLAT

·       DRŽET SE ZA RUCE, I KDYŽ NEJDEME PO ULICI

·       OBEJMOUT NEBO DÁT PUSU Z RADOSTI :)

I my však máme spoustu pravidel.... ;)