Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11, 293 01
Mladá Boleslav
293 01
+420 734 214 122
email: prirodu.detem@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:09

Webové stránky Lesní školky Nad Klenicí jsou pouze informační, veškeré zprávy z výletů včetně fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/PriroduDetem/