Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

+420 728 229 188
email:prirodu.detem@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:09

Webové stránky Lesní školky Nad Klenicí jsou pouze informační, veškeré zprávy z výletů včetně fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/PriroduDetem/