Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

UPOZORNĚNÍ

05.05.2017 16:09

Webové stránky Lesní školky Nad Klenicí jsou pouze informační, veškeré zprávy z výletů včetně fotografií najdete na našem facebookovém profilu:

https://www.facebook.com/PriroduDetem/