Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Novinky

Vážení rodiče a přátelé, srdečně zveme vaše děti na zahájení kroužků lesního klubu ve středu 25....
Milí rodiče, od září budeme fungovat ve středu odpoledne od 14:30 do 17:30 a ve čtvrtek dopoledne,...
Finanční sbírka na podporu naší činnosti byla ukončena. Podařilo se vybrat 6 300 Kč, za které velmi...
Iniciativa Nelly Burešové ohledně finanční podpory našemu klubu vyprší 19. srpna a dosud se...
I když naším cílem je být s dětmi co nejvíce venku, přeci jen potřebujeme vybavit naše zázemí. Je...
Dne 13. června jsme s dětmi zasadili fazolky - a takhle nám povyrostly! Když s dětmi zajdete na...
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace :) Abychom umožnili zájemcům dozvědět se o nás více,...
Dne 26.6. 2013 byl zveřejněn krátký článek o naší iniciativě na mb-net.cz...

Aktuality

24.06.2013 23:21
Domlouváme se s místními médii na zveřejnění příspěvku o naší činnosti ještě před prázdninami! V...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní mateřská škola Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Hlavní třída má zázemí v Jemníkách, paralelní třída (LK Klenička) má zázemí na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. 

Vznik klubu iniciovala v roce 2014 Jana Krumpholcová s přesvědčením, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na info@nadklenici.cz. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Tým LMŠ Nad Klenicí, z.s.