Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Co vás během léta čeká v naší školce?

11.06.2014 12:54

Léto se blíží a my se začínáme těšit i připravovat na děti, které k nám přes prázdniny zavítají.

V červenci se zaměříme na pozorování přírody, zkoumání hmatem, očima, čichem i chutí. Budeme se učit říkadla s pohybem a rozvíjet jemnou motoriku. Každé dítě se bude učit svým tempem, buď samo nebo společně.

1. týden - Tvoření herbáře
2. týden - Jak znám les?
3. týden - Pozorujeme počasí, jaké je, jak se utváří a projevuje
4. týden - Ptáci kolem nás

V srpnu se pokusíme v dětech vzbudit zájem o drobné živočichy (mikrosvět), budeme se snažit o pochopení životních rolí jak zvířat, tak lidí. Děti budou vedeny ke spolupráci ve skupině.

1. týden - Kdo žije na louce a na pasece  
2. týden - Ondřej Sekora: O Ferdovi mravenci
3. týden - Krtek škodí nebo je prospěšný?
4. týden - Oslavy Sklizně