Přírodu dětem, děti přírodě!

Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s.

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

IČ: 01415646

+420 728 229 188
info@nadklenici.cz

Novinky

Letní provoz 2023

18.04.2023 19:47
Během letních prázdnin bude školka otevřena v termínu 10.7.-21.7.2023, následně pak...
V současné době zveme zájemce o docházku k individuálním návštěvám. Zájemci, kteří s námi ještě...

Letní provoz školky

16.06.2021 11:50
Stejně jako v minulých letech umožňujeme i letos docházku "neškolkových" dětí (ve věku 3 - 7 let) v...
Lesní klub Klenička nabízí volná místa od září 2021. Klenička je druhou třídou LMŠ Nad Klenicí,...
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bude provoz školky z preventivních důvodů v týdnu...

Pasování předškoláků

09.09.2020 15:56
V úterý 15.9. proběhne od 14:00 pasování našich letošních předškoláků.
Pro velký zájem o docházku otevíráme od září 2020 paralelní třídu.

Uzavření školky

16.03.2020 23:16
V důsledku přijetí preventivních opatření proti šíření nového koronaviru jsme se školku rozhodli...
Při vašem nákupu přes internet můžete nakupovat přes GIVT - internetový projekt, který...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Příroda je svobodná, zábavná a je úžasným učitelem

Lesní mateřská škola Nad Klenicí je pro předškolní děti z Mladé Boleslavi a okolí. Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporovat vztah dětí k místu, kde žijeme a poznávat okolí tím, že prožíváme změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Hlavní třída má zázemí v Jemníkách, paralelní třída (LK Klenička) má zázemí na Štěpánce. Děti s námi mají možnost vybít venku přebytečnou energii, pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Děti se seznamují s místem a přírodním prostředím, které je jim blízké, a vytváří si k němu pozitivní vztah. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou - učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce...! :)

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce a rodiče mohou být přítomni našemu programu. 

Vznik klubu iniciovala v roce 2014 Jana Krumpholcová s přesvědčením, že princip fungování lesních školek jako jeden z mála podporuje individualitu dítěte, pomáhá dětem růst v samostatného, zodpovědného a sebevědomého člověka. 

Případní zájemci se mohou informovat na info@nadklenici.cz. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Tým LMŠ Nad Klenicí, z.s.