Přírodu dětem, děti přírodě!

Spolek Lesní mateřská škola Nad Klenicí

Korespondenční adresa:
Šmilovského 232/11,
293 01 Mladá Boleslav

+420 728 229 188
email:prirodu.detem@seznam.cz

Paralelní třída aneb Lesní klub Klenička

31.08.2020 23:43

Pro velký zájem o docházku otevíráme od září 2020 paralelní třídu.